اسلواکیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به hockey player

زبان: اسلواکیایی [sk] بازگشت به اسلواکیایی

دسته بندی: hockey player تصديق hockey player تلفظ ها