اسلواکیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به geologic time scale

زبان: اسلواکیایی [sk] بازگشت به اسلواکیایی

دسته بندی: geologic time scale تصديق geologic time scale تلفظ ها