اسلواکیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به clothes

زبان: اسلواکیایی [sk] بازگشت به اسلواکیایی

دسته بندی: clothes تصديق clothes تلفظ ها