اسلواکیایی راهنمای تلفظ

[Slovenčina]

پيوستن به تلفظ های اسلواکیایی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 518
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.076
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • اسلواکیایی عكس از Joseph Bautista