اسلواکیایی راهنمای تلفظ

[Slovenčina]

پيوستن به تلفظ های اسلواکیایی

  • شمار متكلمان: 6.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 589
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.582
  • واژه‌های تلفظ نشده: 274
  • اسلواکیایی عكس از Joseph Bautista