سيسيلی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: سيسيلی [Sicilianu] پيوستن به تلفظ های سيسيلی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 37
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.738
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.102