سيسيلی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: سيسيلی [Sicilianu] پيوستن به تلفظ های سيسيلی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 38
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.738
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.112

كاربران سيسيلی برتر

nipo: 586 تلفظ‌ها

Marranzanu: 434 تلفظ‌ها

Saetta: 141 تلفظ‌ها

righele: 137 تلفظ‌ها

valguarnera: 88 تلفظ‌ها

دسته‌بندی‌های موجود در سيسيلی [scn]

adjective adverb aggettivo agronomy anatomy animals araldica botany chemical element cities color cookery feminine femminile first names food maschile masculine month name names nom noun Number numeri siciliani Nùmmira siciliani Plural sostantivo substantive Toponomastic tree verb verbo zoology عدد

نمايش همه سيسيلی دسته‌بندی‌ها