زبان: سيسيلی [Sicilianu]

پيوستن به تلفظ های سيسيلی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 39
  • واژه‌های تلفظ شده: 1.738
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.118
  • سيسيلی عكس از Scott Wylie