سيسيلی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: سيسيلی [Sicilianu] پيوستن به تلفظ های سيسيلی

  • شمار متكلمان: 8.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 23
  • واژه های تلفظ شده: 1.541
  • واژه های تلفظ نشده: 1.224