ساردينی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ساردينی [Sardu] پيوستن به تلفظ های ساردينی

  • شمار متكلمان: 1.850.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15
  • واژه های تلفظ شده: 618
  • واژه های تلفظ نشده: 97
ساردينی

عكس از cristianocani