ساردينی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ساردينی [Sardu] پيوستن به تلفظ های ساردينی

  • شمار متكلمان: 1.850.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 19
  • واژه‌های تلفظ شده: 689
  • واژه‌های تلفظ نشده: 118
ساردينی

عكس از cristianocani