یاکوتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: یاکوتی [Саха тыла] پيوستن به تلفظ های یاکوتی

  • شمار متكلمان: 363.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 9
  • واژه‌های تلفظ شده: 104
  • واژه‌های تلفظ نشده: 125