یاکوتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: یاکوتی [Саха тыла] پيوستن به تلفظ های یاکوتی

  • شمار متكلمان: 363.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5
  • واژه های تلفظ شده: 100
  • واژه های تلفظ نشده: 120