روسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به сущeствитeльноe (از ротмистр به бурбуль)

زبان: روسی [ru] بازگشت به روسی

دسته بندی: сущeствитeльноe تصديق сущeствитeльноe تلفظ ها