روسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به реки России (از Туолба به Нижняя Таймыра)

زبان: روسی [ru] بازگشت به روسی

دسته بندی: реки России تصديق реки России تلفظ ها