روسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: روسی [Русский] پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 16.412
  • واژه های تلفظ شده: 156.153
  • واژه های تلفظ نشده: 3
روسی

عكس از Argenberg