روسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: روسی [Русский] پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 19.482
  • واژه‌های تلفظ شده: 190.650
  • واژه‌های تلفظ نشده: 101
روسی

عكس از Argenberg