زبان: روسی [Русский]

پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 22.311
  • واژه‌های تلفظ شده: 215.804
  • واژه‌های تلفظ نشده: 23
  • روسی عكس از Alexey Yuzhakov

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه