روسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: روسی [Русский] پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 21.337
  • واژه‌های تلفظ شده: 207.944
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5
روسی

عكس از Argenberg