روسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: روسی [Русский] پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18.652
  • واژه‌های تلفظ شده: 182.432
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1
روسی

عكس از Argenberg

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید