روسی راهنمای تلفظ

[Русский]

پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 27.248
  • واژه‌های تلفظ شده: 246.491
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4
  • روسی عكس از Alexey Yuzhakov