زبان: روسی [Русский]

پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 21.973
  • واژه‌های تلفظ شده: 213.376
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • روسی

تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه