روسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: روسی [Русский] پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18.231
  • واژه‌های تلفظ شده: 180.480
  • واژه‌های تلفظ نشده: 306
روسی

عكس از Argenberg