روسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: روسی [Русский] پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 19.799
  • واژه‌های تلفظ شده: 193.032
  • واژه‌های تلفظ نشده: 705
روسی

عكس از Argenberg