روسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: روسی [Русский] پيوستن به تلفظ های روسی

  • شمار متكلمان: 285.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 16.478
  • واژه های تلفظ شده: 156.935
  • واژه های تلفظ نشده: 144
روسی

عكس از Argenberg