زبان: رومانیایی [ro]

بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: sostantivo

تصديق sostantivo تلفظ ها