رومانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sostantivo

زبان: رومانیایی [ro] بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: sostantivo تصديق sostantivo تلفظ ها