رومانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به singular (از delignificare به motiv)

زبان: رومانیایی [ro] بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: singular تصديق singular تلفظ ها