رومانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به names

زبان: رومانیایی [ro] بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: names تصديق names تلفظ ها