رومانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به förnamn (از Natalia به Olivia)

زبان: رومانیایی [ro] بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: förnamn تصديق förnamn تلفظ ها