زبان: رومانیایی [ro]

بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: förnamn

تصديق förnamn تلفظ ها