رومانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به expresii

زبان: رومانیایی [ro] بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: expresii تصديق expresii تلفظ ها