زبان: رومانیایی [ro]

بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: egennamn

تصديق egennamn تلفظ ها