رومانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به egennamn

زبان: رومانیایی [ro] بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: egennamn تصديق egennamn تلفظ ها

36 كلمات برچسب زده شده با عنوان "egennamn". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا