رومانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chemical element

زبان: رومانیایی [ro] بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: chemical element تصديق chemical element تلفظ ها