رومانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals (از câine به boi)

زبان: رومانیایی [ro] بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها