رومانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective (از tonic به capital)

زبان: رومانیایی [ro] بازگشت به رومانیایی

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها