رومانیایی راهنمای تلفظ

[Română]

پيوستن به تلفظ های رومانیایی

  • شمار متكلمان: 24.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.356
  • واژه‌های تلفظ شده: 22.658
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2
  • رومانیایی عكس از Camil Ghircoias