رومانیایی راهنمای تلفظ

[Română]

پيوستن به تلفظ های رومانیایی

  • شمار متكلمان: 24.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.569
  • واژه‌های تلفظ شده: 24.776
  • واژه‌های تلفظ نشده: 68
  • رومانیایی عكس از Camil Ghircoias