رومانیایی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: رومانیایی [Română] پيوستن به تلفظ های رومانیایی

  • شمار متكلمان: 24.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.166
  • واژه‌های تلفظ شده: 21.846
  • واژه‌های تلفظ نشده: 14
رومانیایی

عكس از camilg