زبان: رومانیایی [Română]

پيوستن به تلفظ های رومانیایی

  • شمار متكلمان: 24.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.290
  • واژه‌های تلفظ شده: 22.232
  • واژه‌های تلفظ نشده: 21
  • رومانیایی عكس از Camil Ghircoias