رومانیایی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: رومانیایی [Română] پيوستن به تلفظ های رومانیایی

  • شمار متكلمان: 24.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.200
  • واژه‌های تلفظ شده: 21.937
  • واژه‌های تلفظ نشده: 6
رومانیایی

عكس از camilg