پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb (از abaixar به afectar)

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی