پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Tropical fruits (از acumã به murici-da-mata)

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: Tropical fruits تصديق Tropical fruits تلفظ ها