پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Tropical fruits (از bacaba به maria-preta)

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: Tropical fruits تصديق Tropical fruits تلفظ ها