پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به termos médicos (از radical livre به rachadura)

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: termos médicos تصديق termos médicos تلفظ ها