پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به substantivo masculino (از prelóquio به incivismo)

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: substantivo masculino تصديق substantivo masculino تلفظ ها