پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به substantivo feminino (از desaromatização به inapreciabilidade)

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: substantivo feminino تصديق substantivo feminino تلفظ ها