زبان: پرتغالی [pt]

بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: substantivo

تصديق substantivo تلفظ ها