پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به substantivo

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: substantivo تصديق substantivo تلفظ ها