پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sostantivo

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: sostantivo تصديق sostantivo تلفظ ها