زبان: پرتغالی [pt]

بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: sostantivo

تصديق sostantivo تلفظ ها