پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به nome proprio di persona (از Fabrizio به Isabella)

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: nome proprio di persona تصديق nome proprio di persona تلفظ ها