زبان: پرتغالی [pt]

بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: nome proprio di persona

تصديق nome proprio di persona تلفظ ها