پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به female names (از Nada به Sabrina)

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: female names تصديق female names تلفظ ها