پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به fármacos

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: fármacos تصديق fármacos تلفظ ها