پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به fármacos

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: fármacos تصديق fármacos تلفظ ها

604 كلمات برچسب زده شده با عنوان "fármacos". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا