پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Cantores Brasileiros (از Totonho Villeroy به Monarco)

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: Cantores Brasileiros تصديق Cantores Brasileiros تلفظ ها