پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به anatomia

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: anatomia تصديق anatomia تلفظ ها