پرتغالی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adverbs (از propositadamente به vertiginosamente)

زبان: پرتغالی [pt] بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: adverbs تصديق adverbs تلفظ ها