زبان: پرتغالی [pt]

بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: adverbs

تصديق adverbs تلفظ ها