زبان: پرتغالی [pt]

بازگشت به پرتغالی

دسته بندی: adjetivo

تصديق adjetivo تلفظ ها