زبان: پرتغالی [Português]

پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 230.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 20.148
  • واژه‌های تلفظ شده: 116.137
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
  • پرتغالی