پرتغالی راهنمای تلفظ

[Português]

پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 230.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 22.605
  • واژه‌های تلفظ شده: 121.067
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3.716
  • پرتغالی عكس از Justin Vidamo
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه