پرتغالی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: پرتغالی [Português] پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 230.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18.255
  • واژه‌های تلفظ شده: 114.711
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4
پرتغالی

عكس از senioscopia

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید