پرتغالی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: پرتغالی [Português] پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 230.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 19.880
  • واژه‌های تلفظ شده: 115.811
  • واژه‌های تلفظ نشده: 21
پرتغالی

عكس از senioscopia