پرتغالی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: پرتغالی [Português] پيوستن به تلفظ های پرتغالی

  • شمار متكلمان: 230.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 15.730
  • واژه های تلفظ شده: 113.325
  • واژه های تلفظ نشده: 4
پرتغالی

عكس از senioscopia

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید