لهستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun (از pofalowanie به zamrożenie)

زبان: لهستانی [pl] بازگشت به لهستانی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها