لهستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male names (از Dominik به Albercik)

زبان: لهستانی [pl] بازگشت به لهستانی

دسته بندی: male names تصديق male names تلفظ ها