لهستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male names (از Rupert به Damian)

زبان: لهستانی [pl] بازگشت به لهستانی

دسته بندی: male names تصديق male names تلفظ ها