لهستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به förnamn

زبان: لهستانی [pl] بازگشت به لهستانی

دسته بندی: förnamn تصديق förnamn تلفظ ها