لهستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به countries

زبان: لهستانی [pl] بازگشت به لهستانی

دسته بندی: countries تصديق countries تلفظ ها