لهستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به clothes

زبان: لهستانی [pl] بازگشت به لهستانی

دسته بندی: clothes تصديق clothes تلفظ ها