لهستانی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به cities (از Uściług به Chocim)

زبان: لهستانی [pl] بازگشت به لهستانی

دسته بندی: cities تصديق cities تلفظ ها