زبان: لهستانی [Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.103
  • واژه‌های تلفظ شده: 83.193
  • واژه‌های تلفظ نشده: 13.961
  • لهستانی