زبان: لهستانی [Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.174
  • واژه‌های تلفظ شده: 88.472
  • واژه‌های تلفظ نشده: 8.947
  • لهستانی عكس از Aitor Garcia Viñas