لهستانی راهنمای تلفظ

[Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.988
  • واژه‌های تلفظ شده: 115.547
  • واژه‌های تلفظ نشده: 555
  • لهستانی عكس از Aitor Garcia Viñas
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه