لهستانی راهنمای تلفظ

[Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.742
  • واژه‌های تلفظ شده: 100.109
  • واژه‌های تلفظ نشده: 648
  • لهستانی عكس از Aitor Garcia Viñas