لهستانی راهنمای تلفظ

[Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.993
  • واژه‌های تلفظ شده: 102.468
  • واژه‌های تلفظ نشده: 32
  • لهستانی عكس از Aitor Garcia Viñas