لهستانی راهنمای تلفظ

[Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.873
  • واژه‌های تلفظ شده: 114.508
  • واژه‌های تلفظ نشده: 589
  • لهستانی عكس از Aitor Garcia Viñas