لهستانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: لهستانی [Polski] پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.506
  • واژه‌های تلفظ شده: 61.915
  • واژه‌های تلفظ نشده: 3
لهستانی

عكس از hsivonen

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید