لهستانی راهنمای تلفظ

[Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.323
  • واژه‌های تلفظ شده: 107.130
  • واژه‌های تلفظ نشده: 502
  • لهستانی عكس از Aitor Garcia Viñas
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه