لهستانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: لهستانی [Polski] پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.372
  • واژه‌های تلفظ شده: 60.656
  • واژه‌های تلفظ نشده: 4
لهستانی

عكس از hsivonen