لهستانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: لهستانی [Polski] پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.885
  • واژه های تلفظ شده: 57.321
  • واژه های تلفظ نشده: 7
لهستانی

عكس از hsivonen