لهستانی راهنمای تلفظ

[Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.479
  • واژه‌های تلفظ شده: 97.149
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2.226
  • لهستانی عكس از Aitor Garcia Viñas
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه