لهستانی راهنمای تلفظ

[Polski]

پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.517
  • واژه‌های تلفظ شده: 109.109
  • واژه‌های تلفظ نشده: 799
  • لهستانی عكس از Aitor Garcia Viñas
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه