لهستانی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: لهستانی [Polski] پيوستن به تلفظ های لهستانی

  • شمار متكلمان: 50.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.007
  • واژه‌های تلفظ شده: 73.217
  • واژه‌های تلفظ نشده: 23.921
لهستانی

عكس از hsivonen