پاپيامنتو واژه های تلفظ نشده (از apsorbé به basha)

زبان: پاپيامنتو [Papiamentu] بازگشت به پاپيامنتو