پاپيامنتو واژه های تلفظ نشده (از nos به April)

زبان: پاپيامنتو [Papiamentu] بازگشت به پاپيامنتو

768 واژه های تلفظ شده. بازگشت به پاپيامنتو [Papiamentu]
 • ضبط تلفظ nosnos [nominative, body part]
 • ضبط تلفظ susu
 • ضبط تلفظ mimi [pronoun, nota musicale, sostantivo, alphabet - greek, alfabet - grec]
 • ضبط تلفظ falisfalis
 • ضبط تلفظ AyóAyó
 • ضبط تلفظ sisi [music, musical terms, musical notation, verbs, conjugation, časovanie, si, sier, verb, to say, sakyti, nota musical, música, notas musicales, notes, nota musicale, sostantivo, verbo]
 • ضبط تلفظ nono [conjunction]
 • ضبط تلفظ hidrógenohidrógeno [chemical element]
 • ضبط تلفظ nikelnikel [Kimya terimleri, kimyasal elementler, chemical element]
 • ضبط تلفظ platinaplatina [metal]
 • ضبط تلفظ fòsfòrfòsfòr [chemical element]
 • ضبط تلفظ yodiyodi [chemical element]
 • ضبط تلفظ kuekkuek [chemical element]
 • ضبط تلفظ zimzim [chemical element]
 • ضبط تلفظ blekibleki [verb, chemical element]
 • ضبط تلفظ plataplata [joyas, chemical element]
 • ضبط تلفظ nitrógenonitrógeno [chemical element]
 • ضبط تلفظ boluntadboluntad
 • ضبط تلفظ puyitopuyito
 • ضبط تلفظ welowelo
 • ضبط تلفظ o'c'tobero'c'tober
 • ضبط تلفظ NovemberNovember [month]
 • ضبط تلفظ MihoMiho [male names]
 • ضبط تلفظ lunananlunanan
 • ضبط تلفظ junijuni [months, Monate, chronology]
 • ضبط تلفظ dianandianan
 • ضبط تلفظ augustusaugustus [enologia - celler, vi - celler, wine - winery, food and drink - Catalan winery]
 • ضبط تلفظ dialunadialuna
 • ضبط تلفظ diaransondiaranson
 • ضبط تلفظ AprilApril [female names, first names, noun, month]