پاپيامنتو واژه های تلفظ نشده (از duele به desmañá)

زبان: پاپيامنتو [Papiamentu] بازگشت به پاپيامنتو