پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به vegetable (از Koper به Koper)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: vegetable تصديق vegetable تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "vegetable". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا