پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sostantivo

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: sostantivo تصديق sostantivo تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "sostantivo". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا