پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به September (از sèptèmber به sèptèmber)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: September تصديق September تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "September". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا