پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به pilipino (از Hapon به Hapon)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: pilipino تصديق pilipino تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "pilipino". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا